Hình ảnh hoạt động

THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC KHỐI 6,7,8,9 NĂM HỌC 2011-2012

van 6 - Cau tran thuat don co tu la

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Phú
Ngày gửi: 11h:01' 27-03-2012
Dung lượng: 10.0 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
II. Tìm hiểu chi tiết
Câu 1
Câu 2:
Câu 3:
Bàn đá chông chênh dịch sử đảng
Ngữ Văn 6
TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ THAO GIẢNG LỚP 6/5
Kiểm tra bài cũ
Cõu 1:Th? no l cõu tr?n thu?t don?


Cõu 2: Xỏc d?nh ch? ng?,v? ng? trong cõu sau:
B?n Lan h?c r?t gi?i

B d? Tr?n l ngu?i huy?n dụng Tri?u
CN
VN
Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C - V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến .

VN
CN
Tuần 30 Tiết 112
Câu trần thuật đơn có từ là
I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
Tuần 30 tiết 112 CU TR?N THU?T DON CĨ T? L
1/ Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a. Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.

b. Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên

quan đến lịch sử thời quá khứ,thường có yếu tố tưởng tượng,kì ảo.

c. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo,sáng sủa.

d. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.

e. Tôi là học sinh.
CN
VN
CN
VN
CN
CN
VN
VN
CN
VN
V? ng? c?a cc cu trn
do nh?ng t? ho?c c?m t?
lo?i no t?o thnh ?
? là + cụm danh từ
? là + cụm danh từ
? là + cụm danh từ
? là + tính từ
? là + d?ng từ
Đặc điểm của câu trần
thuật đơn có từ là là gì?
Tuần 30 tiết 112 CU TR?N THU?T DON CĨ T? L
I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:

Trong câu trần thuật đơn có từ là:
- Vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo thành.Ngoài ra,tổ hợp giữa từ là với động từ(cụm động từ) hoặc tính từ(cụm tính từ)…cũng có thể làm vị ngữ.
3/ Chọn nh?ng từ hoặc cụm từ phủ định thích hợp cho sau
đây:Không, không phải, chưa, chưa phải, điền vào trước vị
ng? của các câu bên dưới:


a. Bà đỡ Trần là người huyện Dụng Triều.
=> Bà đỡ Trần không phải là người huyện Dông Triều.

b. Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có.... tưởng tượng, kỡ ?o

=>Truyền thuyết không phải là loại truyện dân gian kể về các . . . .

c.Ngày thứ nam trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
=>Ngày thứ nam trên đảo Cô Tô chưa phải là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
d. Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.
=>Dế Mèn trêu chị Cốc không phải là dại.
Khi biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với từ hoăc cụm từ loại nào?
Tuần 30 tiết 112 CU TR?N THU?T DON CĨ T? L
I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
Trong câu trần thuật đơn có từ là:
- Vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo thành.Ngoài ra,tổ hợp giữa từ là với động từ(cụm động từ) hoặc tính từ(cụm tính từ)…cũng có thể làm vị ngữ.
- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải,chưa phải.
Tuần 30 tiết 112 CU TR?N THU?T DON CĨ T? L
Lưu ý:
Vd1: Bà đỡ Trần là người huyện Dông Triều.
/
C
ĐT
PN1
PN2
VN
Vd2: Người ta gọi chàng là Sơn tinh
Không phải câu trần thuật đơn nào có từ “là” cũng được gọi là câu trần thuật đơn có từ “là”.
Tuần 30 tiết 112 CU TR?N THU?T DON CĨ T? L
I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
Trong câu trần thuật đơn có từ là:
- Vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo thành.Ngoài ra,tổ hợp giữa từ là với động từ(cụm động từ) hoặc tính từ(cụm tính từ)…cũng có thể làm vị ngữ.
- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải,chưa phải.
II/ CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
Đọc lại các câu vừa phân tích ở phần I và trả lời câu hỏi:
Tuần 30 Tiết 112 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ “LÀ”
11
Nối cột A với cột B cho phù hợp
1-b
2-a
3-c
4-d
Câu giới thiệu
Câu định nghĩa
Câu miêu tả
Câu đánh giá
Có mấy kiểu câu trần thuật đơn có từ là ?
Tuần 30 Tiết 112 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ
I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
Trong câu trần thuật đơn có từ là:
- Vị ngữ thường do từ là kết hợp với danh từ (cụm danh từ) tạo thành.Ngoài ra,tổ hợp giữa từ là với động từ(cụm động từ) hoặc tính từ(cụm tính từ)…cũng có thể làm vị ngữ.
- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải,chưa phải.
II/ CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
Có một số kiểu câu trần thuật đơn có từ là:
- Câu giới thiệu
- Câu định nghĩa
- Câu miêu tả
- Câu đánh giá
Tuần 30 Tiết 112 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ
I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
II/ CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
III/ LUYỆN TẬP:
Các bước
Bước 1: Tỡm câu trần thuật đơn có từ là
Bước 2: Xác định CN và VN
Bước 3: Cho biết câu ấy thuộc kiểu câu nào ?
Tuần 30 Tiết 112 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ
I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
II/ CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ:
III/ LUYỆN TẬP:
1.Bài tập 1 :
2.Bi t?p 2:Xỏc d?nh ch? ng?,v? ng? trong nh?ng cõu tr?n thu?t don v?a tỡm du?c.Cho bi?t cỏc cõu ?y thu?c ki?u cõu no.
a. Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm....
CN
VN
Câu định nghĩa


b. Người ta gọi chàng là Sơn tinh


Không phải là câu trần thuật đơn có từ là
a,c,d,e
.
c) Tre là cánh tay của người nông dân(..) Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ.(.).Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê.

c1) Tre là cánh tay của người nông dân.
C
V
Câu đánh giá
c2) Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ.
C
V
Câu đánh giá
c3) Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê.
C
V
Câu đánh giá
d) Bồ các là bác chim ri

Chim ri là dỡ sáo sậu

Sáo sậu là cậu sáo đen

Sáo đen là em tu hú

Tu hú là chú bồ các
C V
C
V
C
V
C
V
C
V
Dều là câu giới thiệu.
đ. Vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà. ( Thánh Gióng )


e. Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối

Và dại khờ là những lũ người câm

Trên đường đi như những dóng âm thầm

Nhân đau khổ mà gởi vào im lặng ( Tố Hữu )
Không phải là câu trần thuật đơn có từ là
C V
C V
C V
C V
Câu đánh giá
LƯỢC BỎ TỪ LÀ
Quan sát bức tranh , em hãy viết 3 câu trần thuật đơn có từ là, trong đó có 1 câu miêu tả, 1 câu giới thiệu, 1 câu đánh giá (viết về hỡnh dáng, tính cách, công việc của chú bé Lượm)
Bài tập
1/ Lượm là chú bé làm nhiệm vụ liên lạc.
 Câu giới thiệu
2/ Lượm là chú bé có hình dáng nhỏ nhắn
Câu miêu tả
3/ Lượm là chú bé dũng cảm
Câu đánh giá
Đáp án
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
Học bài: + Đặc điểm câu trần thuật đơn có từ “là”.
+ Các kiểu câu trần thuật đơn có từ “là”
Bài tập: + Hoàn thành các bài tập SGK.
+ Viết đoạn văn từ năm đến 7 câu tả một người
bạn thân của em, trong đoạn văn có ít nhất một câu
trần thuật đơn có từ “là”. Nêu tác dụng của câu trần
thuật đơn có từ “là” trong đoạn văn.
- Chuẩn bị bài học:Kiểm tra 1tiết Tiếng Việt
29
kính chúc sức khoẻ
Các thầy cô giáo và các em học sinh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Điểm tin trên báo

Việt Nam quê hương tôi

Truyện cười

Danh ngôn

""